Punto Fuoco TONDÈ

Global Power: 9kW
Nominal Power: 8kW

Price: € 1825